عکس زبرا کیک پنبه ای

زبرا کیک پنبه ای

۲۸ خرداد ۰۱
دنیایِ ما نتیجه نقشی است
که ما بر آن می‌زنیم
نقاشِ دنیای‌مان، خودمانیم...
رنگ و طرحِ آن نتیجه کارهای‌مان
و وسعتِ آن به اندازه وسعتِ فکرمان است...

حتما ورق بزنید وبافت جذاب روببینید😍
...
نظرات