عکس پای سیب
❤️atefeh❤️
۲k
۹۱۳

پای سیب

۱۵ تیر ۰۱
خوشبخت بودن و احساس خوشبختی داشتن سخت نیست فقط کافیست چند ثانیه به داشته هایمان فکر کنیم...!
شما خوشبختید،
اگر گوشه ایی از این جهان کسی گاهی دلتنگ شما می شود...
شما خوشبختید،
اگر کسانی را در زندگی خود دارید که
برای لبخند را به لبان شما آوردن تلاش می کنند،
شما خوشبختید
اگر شانه هایی دارید که موقع غم پناهگاه شما شوند.
شما خوشبختید،
اگر وقتی از خانه دور می شوید کسانی چشم به راه شما می شوند،
شما خوشبختید،
اگر افرادی در زندگی دارید که تاریخ های مهم شما را به یاد دارند،
و مهمتر از همه شما خوشبختید ، اگر خودتان برای خودتان می جنگید، برای حال خوبتان، برای روزای خوب آینده...!
خوشبختی یعنی قدر داشته هایمان را بدانیم. و در زمان حال با آنها طعم زندگی را لحظه به لحظه بچشیم...!
خوشبختی یعنی داشته های خوبی که دنیا نصیب قلبمان کرده است. پس خوشبختی ات را با فکر نداشته هایت از یاد نبر .....
...