عکس رانی هلو#خانگی
sorayya
۱۵
۳۲۹

رانی هلو#خانگی

۷ شهریور ۰۱
خیلی بهتر وسالم تر بدون افزودنی غیر مجاز،# وخوشمره# با نیم کیلو هلو یا شلیل،# چهار لیوان اب# ویک دوم لیوان شکر بسته به ذائقه تون# وکمی لزومی تازه، #هلو هارو پوست کنده وبه قطعات کوچک بریده واب و شکر را روی حرارت گذاشته وقتی شکر حل شد هلو را اضافه کرده و پانزده دقیقه روی حرارت باشه# وکمی لیموی تازه برای اینکه رنگ رانی تغییر نکنه، اضافه# زعفران اضافه نکنید، #میتونید از نعنای تازه هم استفاده کنید#کمی از تکه های هلو راکنار گذاشته# وقتی کمی سرد شد تو مخلوط کن ریخته #وبعد اون تکه های هلو را اخر سر ریخته ویک پالس میزنیم تا له نشه وزیر دندون حس بشه# وبرای چهار الی پنج روز تو یخچال میتونید نگه دارین
...
نظرات