عکس زرشک پلو با مرغ
ارکیده
۸۲
۱.۸k

زرشک پلو با مرغ

۲۹ شهریور ۰۱
به آب روشنِ می عارف طهارت کرد
عَلَی الصَّباح که میخانه را زیارت کرد
همین که ساغر زرّین خور نهان کردند
هلال عید به دور قدح اشارت کرد
🌹🌹🌹
...
نظرات