عکس #قرار معنوی
دونات بدون تخم مرغ
‌‌‌شف سادات
۲.۴k
۲.۱k

#قرار معنوی دونات بدون تخم مرغ

۱ مهر ۰۱
#قرار_معنوی
#شهدای_#امنیت
#شهید_علی_سراوانی
#شهید_رضا_شریفی
برای شادی ارواحِ پاکِ شهدا یک صلوات هدیه کنید🌷🌱
دونات ها با دستورِ بسیار خوب خانم سراجی عزیزم هست🥰
با عکسی که پاپیون بی کفیت کرد🥴
یا علی🌱
...
نظرات