عکس کوکی سبوس

کوکی سبوس

۲۲ مهر ۰۱
خوشمزه شد،کمی نرم هم بود،خمیر سفت بود ۱.۵ ق.غ ماست زدم
...
نظرات