عکس ذرت..
فاطمه.م.
۹۶۷
۱.۴k

ذرت..

۲۶ آبان ۰۱
گاهی فقط یک حاشیه امن و آرام میخوای 🏕به دور از تمام دوست داشتن ها💟به دور از تمام دلتنگی ها🫂به دور از تمام خواستن ها🥲 تو باشی و یک فنجان قهوه داغ.☕.چندتکه شکلات تلخ 🍫و یک موسیقی ملایم 🎶چشمانت راببندی😑،لم بدهی وسط یک بی خیالی مطلق😇 و تا چشم کار میکند عین خیالت نباشد....😊
...
نظرات