عکس یلدای ۱۴۰۱
vida.v
۲.۸k
۱.۷k

یلدای ۱۴۰۱

۲ دی ۰۱
بمونه یادگاری از آخرین یلدای دونفرمون 💜

خیلی خیلی اتفاقی ب سرم زد کرسی بچینم و ی عکسی بگیرم بخاطر اینک مهمون بودیم تدارک ندیدم ... برا همین هرچی تو خونه داشتیم و اماده کردم و ی کرسی خیلی ساده انداختم ❤
#یلدا‌۱۴۰۱‌
...