عکس کلم پلوی شیرازی
محبوبه عباسی
۵۸۹
۴.۸k

کلم پلوی شیرازی

۹ دی ۰۱
فقط مثبت‌ها را اطراف خود نگه دار
آدم منفی‌ها چاه انرژی‌اند.
آن‌ها مانند افراد مریض و بیماری هستند که مرضشان به شدت واگیر دار است.
ممکن است بعضی‌ از این به شدت منفی‌ها افراد فامیل و حتی دوستان صمیمی‌ات باشند، فرقی نمی‌کند. به عنوان یک اصل بپذیر که منفی نگاه کردن به دنیا ، بزرگترین ضربه‌ای است که یک فرد می‌تواند به خودش و آدم‌های اطرافش بزند.
قانونی که باید رعایت کنی حذف یا نهایتا محدود کردن روابط خود با این افراد است.
قانون نشست و برخاست فقط با مثبت‌ها می‌گوید
با آدم‌هایی رفت و آمد و نشست و برخاست کن که:
-تو را واقعا دوست دارند.
-تشویقت می‌کنند.
-به تو انگیزه می‌بخشد.
-دلگرمت می‌کنند.
-و از همه مهم‌تر تو را خوشحال می‌سازند...

#محبوبه_عباسی
#کلم.پلو.شیرازی
...