عکس باسلوق

باسلوق

۱۰ دی ۰۱
#باسلوق.بازاری تنها راز خوشمزگی باسلوق حوصله بخرج دادنه باحوصله آروم هم بزنی که قشنگ بوی خامی‌نشاسته گرفته بشه. زعفرون هم اضافه کنید که‌فبهااا‌ عالی میشه🤩
...