عکس نان رول دارچینی
الهام
۳۶
۵۹۷

نان رول دارچینی

۱۲ دی ۰۱
لینک دستور:
https://sarashpazpapion.com/recipe/0966abc71a96fe3082b8cb1065a61353
دفعه بعد خمیر را بیشتر باز کنم و حلقه ها را ظریف تر کنار هم بچینم😊
...
نظرات