عکس پنبه ای عموپز
عَموپَز
۱۶
۴۵۲

پنبه ای عموپز

۲۴ دی ۰۱
و همینطور که عرض کردم خدمتتون نان پنبه ای عمو حاضر شد و همون‌طور که انتظار می‌رفت دل اعضای خونه رو تونست به دست بیاره
وقتی 🐦 کوچولومون هم خوشش اومد یعنی همه چی خوب پیش رفته
#نان ، بازی با #آرد
...
نظرات