عکس اولین کیک سفارشی 
به وزن ۲کیلو
samaneh
۶
۲۹۸

اولین کیک سفارشی به وزن ۲کیلو

۱ بهمن ۰۱
#تشکر ویژه از خانم سراجی وخانم فاتحی ،وخانم رجبی وخانم قویدل کلاسهاشون خیلی عالی بود امیدوارم بتونم تو کلاسهای دیگه هم شرکت کنم
...
نظرات