عکس کیک موز ونسکافه

کیک موز ونسکافه

۱۰ بهمن ۰۱
#قرارگروهی_دوستانه
❤آشپزی به وقت عشق❤

کاریزما چیست؟

افرادی كه انرژى مثبت دارند،
اغلب مهربان و با عاطفه هستند،
به زمين و زمان مهربانی مي كنند،
غصه دارند اما آن را قصه نمی كنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند،
اغلب افرادى خوش خُلقند،
دنبال نقاط مثبت هستند،
در برابر نا ملايمات زندگی خم به ابرو نمی آورند.
اين افراد در بلند مدت يك نيرویی بدست می آورند كه از همه لحاظ مورد قبول اطرافيان هستند و به قول روانشناسان "كاريزما" دارند.

کاریزما باشید؛ پر از ديد مثبت!
...
نظرات