عکس گردو پلو با مرغ
مطهره
۱۷
۴۹۳

گردو پلو با مرغ

۲۶ بهمن ۰۱
دلم
قدم زدن می خواهد ؛
حوالی پیاده رویی که ؛
یادش رفت ؛
آمدنت را ؛
به من بازگرداند...!💕
...
نظرات