عکس راتاتویی با گوشت چرخ کرده

راتاتویی با گوشت چرخ کرده

۲ اسفند ۰۱
سلام دوستان گلم ناهار امروزمون امروز جلسه اولیا و مرببان پسرم محمد هادی بود صبح بچه های رو راهی مدرسه کردم گذاشتم پخت ☀
با دستور ارسالی دوست عزیزم درست کردم لینکشو پایین میذارم
راتاتویی با گوشت چرخ کرده
https://sarashpazpapion.com/recipe/c2de17a976264880822b6a71b9743e94
...