عکس شیرینی تافی ساندی
paeez.cake
۱۲
۹۱۱

شیرینی تافی ساندی

۱۵ اسفند ۰۱
چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی و باقی تو بخند

گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند...

شیرینی تافی ساندی
مزه ی مغزیش بینظیره...

#شیرینی_نوروز
#شیرینی_عید
...
نظرات