عکس خمیر پیراشکی فوری
fatemeh.1384
۲۳
۵۹۱

خمیر پیراشکی فوری

۲۴ اسفند ۰۱
با دستور لیلی جانم❤
(با کرمفیل وانیلی که بازم دستور لیلی بانوی عزیزِ)

برای خندیدن وقت بگذارید، زیرا
موسیقی قلب شماست.
برای گریه کردن وقت بگذارید،
زیرا نشانه یک قلب بزرگ است.
برای خواندن وقت بگذارید، زیرا
منبع کسب دانش است.
برای رؤیا پردازی وقت بگذارید،
زیرا سرچشمه شادی است.
برای فکر کردن وقت بگذارید،
زیرا کلید موفقیت است.
برای کودکانه بازی کردن وقت بگذارید
زیرا یادآورشادابی دوران کودکی است.
برای گوش کردن وقت بگذارید،
زیرا نیروی هوش است.
برای زندگی کردن وقت بگذارید،
زیرازمان بسرعت میگذردوهرگز بازنمیگردد.
مأموریت مادرزندگی بدون مشکل
زیستن نیست،باانگیزه زیستن است.
...