عکس خمیر پایه شیرینی عید کارگاهی
nouha (نُها )
۰
۱.۴k

خمیر پایه شیرینی عید کارگاهی

۲۹ اسفند ۰۱
ارغوان
بیرق گلگون بهار
تو برافراشته باش
یاد رنگین رفیقانم را
بر زبان داشته باش
تو بخوان نغمه ی ناخوانده ی من
ارغوان
شاخه ی همخون جدا مانده ی من...

#قرارگروهی-دوستانه
❤آشپزی به وقت عشق❤

🌷به وقت پایان سال ۱۴۰۱🌷
...