عکس قرمه سبزی
♥️Orkideh♥️
۲۵۶
۱k

قرمه سبزی

۵ فروردین ۰۲
«یتَوّلاكَ اللهُ بینماتظُنُّ أنكَ بفردِكَ»
‏هنگامی که فکر میکنی تنها و بی کسی،خدا از تو مراقبت میکند✨💚💚🌱🌱
...