عکس بهار رویایی
art-chef3
۴۶۷
۲.۹k

بهار رویایی

۸ اردیبهشت ۰۲
آرزو دارم در روزگار دیگری دوستت می داشتم!
روزگاری مهربانتر، شاعرانه تر، روزگاری که شمیم کتاب، شمیم یاسمن و شمیم آزادی را بیشتر حس می کرد... روزگاری که بر گل ستم نبود، بر شعر ، بر نی و بر لطافت زنان.
...
نظرات