عکس نان باگت

نان باگت

۸ اردیبهشت ۰۲
سلام دوستان تازه از فر در آوردم داغه از روی ویدئو با دستور کدبانوی کرمانی درست کردم لینکشو پایین میذارم🎉
عکس دوم تازه داخل فر گذاشتم قوطی خالی رب آب ریختم داخل فر گذاشتم تا رطوبت به نون ها برسونه خشک نشن🎉
عکس سوم هم پنجم برای مدارس ابتدایی تهران روز بدون کبف بود کاردستی درست کرده بودن🎉
لینک ویدئونان باگت
https://sarashpazpapion.com/video/9eac8a260c4acffea3834301c1160f93
...
نظرات