عکس پیراشکی گوشت
فهیمه.ش
۰
۷۱۴

پیراشکی گوشت

۲۳ اردیبهشت ۰۲
باباجانم
وقتی که تو نیستی
من هم
تنهاترین اتفاق ِبی دلیل ِزمین ام💔روحت شاد ماه آسمونیم

ی سفر بیاد موندنی ،پارک شهید زارع ساری
...