عکس باسلوق گردویی
آشپز بانو
۰
۱.۹k

باسلوق گردویی

۸ خرداد ۰۲
هر وقت به جایی رسیدی که خودت تونستی حالِ
خودتُ خوب کنی؛
اونجا آخر خوشبختیه ,,,
🌹
🌹
🌹
#باسلوق_گردویی #باسلوق #گردویی #آشپز_بانو #آشپز #بانو #گردو
...