عکس پیراشکی گوشت
باران سجادی
۱۵
۱.۱k

پیراشکی گوشت

۴ تیر ۰۲
بوسیدمش
دیگر هراس نداشتم
جهان پایان یابد
من از جهان سهمم را گرفته بودم....
...
نظرات