عکس باقالی پلو با گوشت
محبوبه عباسی
۴۷۰
۴.۹k

باقالی پلو با گوشت

۶ تیر ۰۲
💖💖گران باش ؛

گاهی برای خودت هم خط و نشان بکش
رژیمِ ارزشمندی و غرور بگیر
به دلت اجازه نده هر کار که دلش خواست بکند
نگذار کسی تمامِ هویت و ارزشت را لگد مال کند .
خودت را تحمیل نکن ، بگذار انتخابت کنند !
یاد بگیر اگر کسی تو را نادیده گرفت ؛ بی هیچ حرف و سوالی ، مسیرت را جدا کنی .
خودت را از دوست داشتن و احترام هایِ یک طرفه تحریم کن .
بعضی آدم هایِ این زمانه ظرفیتِ بیش از حد دوست داشته شدن را ندارند
بعضی ها عجیب اند، هرچقدر متواضع تر باشی ، بیشتر تو را لِه می کنند !
" با ارزش باش "
بگذار شبیهِ یک گنجینه دنبالت بگردند
خودت را پشت هیچ ویترینی عرضه نکن
اگر هم کردی ، لااقل ؛ گران باش !!!
.


#محبوبه_عباسی
#باقالی.پلو
#گوشت

لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/jjfstgnp0faltem2jh5phqrd8cup5fu1
...
نظرات