عکس رول دارچینی
Mɾ. Aʅι 1360
۱.۳k
۱.۴k

رول دارچینی

۱۹ تیر ۰۲
#شیرینی
#نان شیرینی
#رول دارچینی
🌷🌷🌷

با دستور بی‌نظیر
https://sarashpazpapion.com/recipe/0e4d61d61b8182ace6e0ba38d6e85a40

نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد
و تو فقط نظاره‌گرش باشی
زندگی را زندگی کن💕💕💕
...
نظرات