عکس حلوا نخودچی
مامان هانا
۶۹
۶۰۱

حلوا نخودچی

۵ مرداد ۰۲
اي اهل حرم منتظر یار نمانید🖤

چشمان بـه ره مشک علمدار نمانید🖤

با خون جگر دیده بـه رخساره بشویید🖤

دلبسته بـه دیدار دگربار نمانید🖤
❣️حلوا آرد نخودچی با دستور دوست گلم خانم باران سجادی عزیزم.
...
نظرات