عکس ته انداز بال مرغ
Ghazaleh
۲۸
۹۷۷

ته انداز بال مرغ

۷ مرداد ۰۲
💜تو کارما خودتو پس میدی، منم مال خودمو..
💜پس بیا سر از کار هم در نیاریم....!!!

#بال_مرغ
#ته_انداز #ته_انداز_مرغ #ته_انداز_بال_مرغ
#خوشمزه #دیزاین
...
نظرات