عکس کباب کوبیده مرغ

کباب کوبیده مرغ

۱۹ مهر ۰۲
❤️❤️خیلییییییی خیلیییییی خوشمزه 😍
با دستور پخت خودم اینم لینکش

https://sarashpazpapion.com/recipe/1989bb8d30e1229e54d5b2bc04098718


#کباب_کوبیده_مرغ #غذا_با_مرغ #کباب #مرغ #آشپزخونه_نگار #نگار69
...