عکس کیک شیر شکلاتی
yalda
۱۲۶
۹۰۳

کیک شیر شکلاتی

۲۷ مهر ۰۲
رویای هر کودک صلح است
رویای هر مادر صلح است
کلام عشقی که بر زیر درختان می ترواد
صلح است
#چالش_فضای_انباشته
#چالش_عکس_سیاه_سفید
#چالش_نمای_نزدیک
#چالش_نور_آفتاب
...
نظرات