عکس خورش قرمه سبزی
ستاره و سارا
۸۰
۱.۶k

خورش قرمه سبزی

۱۸ آبان ۰۲
جای همه دوستدارانش سبز🌹🌹🌹
#خورش_سبزی
#قرمه_سبزی
...
نظرات