عکس شیرینی بهشتی
Sara
۸۶
۷۷۲

شیرینی بهشتی

۲۲ آبان ۰۲
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺑﺪﻫﯿﻢ !
ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺒﺎ، ﺭﻭﺯﯼ ﭘﯿﺮ !
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺏ، ﺭﻭﺯﯼ ﭼﺮﻭﮎ!
ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺧﻮﺏ، ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻤﯿﺪﻩ!
ﻣﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎ، ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ!

#قرارگروهی_دوستانه
♥آشپزی به وقت عشق♥ چالش با گلاله عزیز
https://sarashpazpapion.com/user/5c2b0d1c099a96.41819659

با دستور فرشته صادقیان عزیز عالی بود💞
https://sarashpazpapion.com/picture/0ed5f4e2523e5e2dd17dcb7a0f190384
#شیرینی #شیرینی_بهشتی
...
نظرات