عکس نان برنجی
فهیمه.ش
۳۱۰
۵۷۶

نان برنجی

۲۷ آبان ۰۲
پدر آسمانیم ،می خواهمت و دلتنگتم
آنقدر که اندازه ندانَم 💔 روحت شاد مهربانترین بابا 😞
برای شادی روح همه رفتگان خاک از ابتدای خلقت تا ب حال ، و پدر نازنینم صلوات 🌹
...
نظرات