عکس عدس پلو
محبوبه رجبی
۲۶
۱.۹k

عدس پلو

۱۵ آذر ۰۲
خوب بودن زیاد سخت نیست؛کافی ست مهربانی کنی

زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند همین خوبی ست

وقتی برای همه خوبی بخواهی همین خوبی ست

مهم نیست که آدم ها چگونه اند،مهم نیست جواب سلامت را می دهند یا نه

تو سلام کن ، سر به سر دل شان بگذار، شیطـنت کن ،بخند …همین خوبی ست

مهم این است که تو خوب باشی

آن ها روزی دل شان برای خوبی هایت تنگ می شود ؛ باور کن…

https://eitaa.com/joinchat/1409220823C474796424f
کانال اطلاع رسانی گل نرگس
...
نظرات