عکس قورمه گوشت
خانم حسین اقا
۲۵۱
۱.۷k

قورمه گوشت

۱۶ آذر ۰۲
اگر امــــــروز مــــی توانی غذا بخــــــوری🍓
از نور خورشید تابــــان لــــذت ببـــــری🌞
و با دوســـــتانــت بـــگــــویی و بـــخندی😍

پس خــــــــــدا را شـــــــــکر کن🤍
و در مسیر رشد قدم بردار ...🌱

به گـــــذشته نگاه نکن،
و بـــه آینـــده کاری نداشــــــته بــــاش!
تو امروز خودت را بســـــاز...🕊
و قــــــدر آن را بـــــدان🪴؛
🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡
گوشت شکار قوچ رود که برامون اورده یه عزیزی
منم جای کباب قورمه اش کردم لذیذ تر شد😋😋😋
...
نظرات