عکس درد اگر درد تو باشد چہ‌ خیالۍست کہ‌ من،

درد اگر درد تو باشد چہ‌ خیالۍست کہ‌ من،

۲۸ دی ۰۲
'دلخوش داشتن خوب‌ترین دردسرم!

کپشن و بخون نظرتو حتما بگو😍

امیدوارم عکس هارو دوست داشته باشید🤤

واقعا نمیدونستم کدومو پست کنم🤔

گفتم پست کنم ببینم کدومو بیشتر دوست دارید 🥰کدوم

اسلاید؟؟ من خودم اسلاید ۲ 🤩

کیفیت عکسا خیلی اومد پایین 😪

🟣واقعا حق من نیست لایک هام کم باشه هاااااا خیلی
زحمت عکس هامو میکشم 🥰 که باهم و از هم
چیزهای بیشتری یادبگیریم🤗
...
نظرات