عکس رب نارنج محلی ازباغ خودم ورق بزنید
Tahereh♡
۳۳
۴۶۷

رب نارنج محلی ازباغ خودم ورق بزنید

۱۶ بهمن ۰۲
#رب #نارنج🍊#محلی
بدوم، خسته شوم، مست شوم از شادی...
جیغ و لبخند،
وَ فریاد بلند...
سر بگیرم بالا
وَ بگویم: دنیا!! آی، ای آدم‌ها!!
من گذشتم ز شب و غصه و اندوهِ عظیم!
من دوام آوردم...
زنده از رنج برون جَستم و حالم خوب است...


ان شالله برای همه اونا که حالشون واقعا بده اتفاق بیفته🫀
...
نظرات