عکس کیک سیب رژیمی

کیک سیب رژیمی

۱۴ اسفند ۰۲


همیشه و همیشه امید هست
چون خدایی هست
و برای او هیچ کاری غیر ممکن نیست،چون او خداست تو یک بنده
برای او مستجاب کردن حاجت تو کاری نداره،

ولی گاهی هم خدایت را صدا بزن
بی آنکه توصیه و سفارشی داشته باشی
بی آنکه بخواهی تمام نداشته هایت را به او نسبت دهی و طلبکارش باشی
فقط صدایش کن...

نگو امید ندارم و درمانده شدم،
همیشه تو اوج ناامیدی،یه امیدی ته دلتو روشن میکنه،
همیشه نگاهت در آخر به خداست
و خدا هم منتظر نگاه توست...

خدا رو فقط برای خواسته و دردها و غمهایت نخواه
گرچه او برای همه دردها و رنج ها بهترین یاور هست،
خدا را برای خودش بخواه...❤️

...
نظرات