عکس شیرینی نعلی بازاری
آشپزخونه نگار
۱۲۶
۲.۶k

شیرینی نعلی بازاری

۳ هفته پیش

❤️

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران
می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش
می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری

می خواهم بدانم،
دستانت رابسوی کدام آسمان دراز
می کنی تا براي
خوشبختی خودت دعا کنی؟؟؟


━━━━⊱🍽️⊰━━━━
https://eitaa.com/negar_kitchen
━━━━⊱🍽️⊰━━━━

#شیرینی_نعلی #شیرینی #آشپزخونه_نگار #نگار69
...
نظرات