عکس خورشت فسنجان با مرغ
Azadeh
۴۷
۱.۱k

خورشت فسنجان با مرغ

۴ آذر ۹۴
فسنجون اصیل شمالی
اولین فسنجونی بود که پختم
همونی بود که میخوایتم
عاشق سفرهء حصیریمم
...
نظرات