عکس پیراشکی گوشت
samaneh.d
۲۱۴
۳.۲k

پیراشکی گوشت

۲۱ آذر ۹۴
سلام، پیراشکی گوشت را با خمیر جادویی درست کردم خیلی خوشمزه شده بود.
میتوان زیبا زیست
نه چندان سخت که از عاطفه دلگیر شویم
نه چندان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید
عشق باشیم و سراسر خورشید
زندگی همهمه مبهمی از ردشدن خاطره هاست
هر کجا خندیدیم هر کجا خنداندیم
زندگی آنجاست
بی خیال همه تلخیها
...
نظرات