عکس باقلوا شعریه یا کادایف گردویی
نازنین
۷۵
۶۶۹

باقلوا شعریه یا کادایف گردویی

۱۴ بهمن ۹۴
طبق دستور پاپیون تجربه خوبی بود من که خیلی دوست داشتم هرچند خیلی سخت تونستم رشته پاکستانی پیدا کنم
زندگیتون سرشار از خوشی و لبتون همیشه پرخنده
...
نظرات