عکس سس تارتار
Nafas...
۱۲
۲۸۹

سس تارتار

۱۰ اسفند ۹۴
#سس تارتاربادستورپاپیون البته من داخلش گشنیزهم زدم ک عطرش خیلی خوب شده بود
...
نظرات