عکس کرم زعفرانی
نگین
۱۰۸
۳.۳k

کرم زعفرانی

۲۸ فروردین ۹۵
نگید چقدر بد سلیقه ست.شرمنده بیشتر از این هنر ندارم.من طبق گفته یکی از دوستان خامه نزدم.مزه کاستر میداد.فکر کنم با خامه خوشمزه تر بشه.اینبار مامان ضدحال زد همش چشم غره میرفت که بابات دیابت داره نذارش بخوره.مجبور شدم همش رو یکجا بخورم.
...
نظرات