عکس ماهی شکم پر بدون فر
پروانه71
۳۱
۷۸۶

ماهی شکم پر بدون فر

۲۰ اردیبهشت ۹۵
توشکمش گشنیز،سیر،پیاز،رب انار،گردوپودرشده وکمی زردچوبه ونمک ریختم،شکمشو دوختم و گذاشتم تو ماهیتابه باشعله خیلی کم سرخ بشه.
...
نظرات