عکس کشک بادمجون
یگانه64
۲۵۱
۳.۳k

کشک بادمجون

۲۹ اردیبهشت ۹۵
#کشک#بادمجون#
سلام
کشک بادمجون هستش بعد سرخ شدن ی کم گزاشتم تو اپ پختش پیاز و سیر با گردو رو تفت دادمو همه رو باهم کوبیدم
تزینشم کشک هستش ک ی کم رنگ خوراکی زدم موهاشم اخ اخ قره قرووووووووووووت کنارشم نعناع داغ
...
نظرات