عکس پیده گوشت
Setia
۳۰
۵۹۳

پیده گوشت

۷ تیر ۹۵
جاتون خالی عالی شده بود مخصوصا که پنیر پیتزا هم روش ریختم.
...
نظرات