عکس کباب حسینی
مهدا
۱۶
۶۲۸

کباب حسینی

۱ شهریور ۹۵
برنج و کباب حسینی^ خورشت ماست؛
خیلیم گشنه بودیممم واسه همین تزیین صفر...
...
نظرات