عکس قلیه قاشقی

قلیه قاشقی

۱۹ مهر ۹۵
سلام.خورش قرمه سبزی .باید خورشتمو توظرف سفید میریختم تاببینید چه قدر خوش رنگو جا افتاده وچربوچیلیه...به.به باورم نمیشد خودم این قرمرو پختم سفارش جهت پخت قرمه سبزی پذیرفته میشودخخخخخخخ......
...
نظرات